Naila

Lage : 11E4010/50N1940

Info : Infoseite BNetzA , FMScan

Frequenzen :

UKW

96,5 MHz        extra-radio
101,5 MHz      Radio Euroherz
DAB

---
TV

---

Bilder :

2022